.

دانشگاه بیرجند در جهت اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره و/300430 مورخ 1398/11/6 (فایل آیین نامه در صفحه دفتر استعدادهای درخشان در سایت دانشگاه بیرجند و در قسمت فایل های دانلودی همین فراخوان موجود است)، از بین دانشجویان ممتاز و واجد شرایط کارشناسی دانشگاه بیرجند و سایر دانشگاه ها، طبق موارد مندرج در این اطلاعیه و مطابق مفاد آیین نامه فوق برای سال تحصیلی 1400-1401 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می نماید.
شرایط پذیرش:
الف) شرایط عمومی: دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل
ب) شرایط اختصاصی (داشتن یکی از دو شرط ذیل):

1- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از شش نیمسال تحصیلی و گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای کل دوره جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه محل تحصیل خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

تبصره 1 : درخواست دانشجویان دانشگاه بیرجند که به لحاظ میانگین کل بین پانزده تا بیست و پنج درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، درصورت عدم درخواست پانزده درصد برتر و یا عدم تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد، نیز قابل بررسی خواهد بود.


تبصره 2 : حداکثر مدت تحصیل برای دانشجویان تغییر رشته نه نیمسال و برای دانشجویان دو رشته¬ای ده نیمسال می-باشد.


تبصره 3 : درخواست دانشجویانی که در بهمن 98 در حال گذراندن نیمسال ششم بوده و حذف واحد داشته¬اند، با کسر حداکثر 4 واحد از مجموع سه چهارم واحدهای درسی قابل بررسی خواهد بود.


تبصره 4 : حداکثر مدت تحصیل برای دانشجویان شرکت کننده در طرح کارورزی 6 ماهه، نه نیمسال و بیش از 6 ماه تا 12 ماه ، ده نیمسال می¬باشد.2- رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی–دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

نکات مهم:

* پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان پذیر است.

* این فراخوان شامل دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پیوسته می شود و دانش آموختگان کارشناسی سال های قبل و کارشناسی ناپیوسته مجاز به شرکت در آن نیستند.

* تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه مجاز نیست.

* پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی، بر اساس تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

* متقاضیان حداکثر در سه رشته– گرایش (رشته – گرایش مقطع کارشناسی و رشته–گرایش مرتبط با آن) به ترتیب اولویت مورد درخواست، امکان ثبت نام دارند.
امکانات و بسته های تشویقی برای پذیرفته شدگان پذیرش بدون آزمون:

- به هریک از پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری یک عدد کارت هدیه 000/000/2 ریالی برای هر نیمسال تحصیلی حداکثر تا چهارنیمسال تحصیلی اهداء خواهد شد.
- میزان ترافیک اینترنت برای پذیرفته شدگان بدون آزمون دو برابر خواهد بود.
- پذیرفته شدگان بدون آزمون از تخفیف هزینه ها برای استفاده از امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه برخوردار خواهند شد.
- در صورت پذیرش مقاله، هزینه ثبت نام در یک کنفرانس داخلی به پذیرفته شدگان بدون آزمون پرداخت خواهد شد.
نحوه ثبت نام:

دانشجویان واجد شرایط از مورخ 1399/09/20 لغایت مورخ 1399/10/20 باید به آدرس اینترنتی talent.birjand.ac.ir مراجعه کرده و فرآیند ثبت نام را برطبق مندرجات سایت انجام دهند. ضمناً ثبت نام به منزله پذیرش قطعی نخواهد بود و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
فایل های دانلودی
- آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره و/300430 مورخ 98/11/6

- لیست رشته های پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 1400-1401

- فرم معرفی نامه پذيرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند براي سال تحصيلي 1400-1401 (مخصوص دانشجویان سایر دانشگاه¬ها)


مدارک لازم جهت ثبت نام

1- اسکن یک قطعه عکس
2- اسکن تصویر کارت ملی
3- اسکن تصویر صفحه اول شناسنامه
4- اسکن ریز نمرات دوره کارشناسی (اختیاری)
5- فرم معرفی نامه پذيرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند (مخصوص دانشجویان غیر از دانشگاه بیرجند) براي سال تحصيلي 99-00، لازم به ذکر است که متقاضیان محترم فایل این معرفی نامه را در قسمت فایل های دانلودی در بالا دانلود کرده ، تکمیل نموده و بعد از مهر و امضای مدیر آموزش دانشگاه محل تحصیل اسکن آنرا در مراحل ثبت نام بارگذاری نمایند. ضمناً اصل این معرفی نامه بصورت پست پیشتاز به آدرس پستی خراسان جنوبی، بیرجند، بولوار دانشگاه، دانشگاه بیرجند ، دفتر استعدادهای درخشان (صندوق پستی: 97175/615 ) ارسال گردد.
6- اسکن مدرک زبان (در صورت وجود)
7- اسکن صفحه اول مقالات (در صورت وجود)
8- اسکن جلد کتب تالیفی و ترجمه ای (در صورت وجود)
9- اسکن گواهی ثبت اختراع (در صورت وجود)تلفن تماس برای پشتیبانی: 05632202259

کد امنیتی بالا را وارد نمایید


شروع ثبت نام